skip to Main Content

Type seremoni

Det finnes forskjellige måter å gjennomføre en seremoni på. Ønsker man en kirkelig seremoni eller kanskje en livssynsåpen seremoni?

Religiøs / kristen

Vi bistår de pårørende med å planlegge en seremoni som følger kirkens liturgi. Salmer og musikk velges etter ønske og i dialog med organist og prest / forrettende.

Livssynsåpen

Det som særpreger en livssynsåpen seremoni er at de pårørende selv kan velge form og innhold, og kan sette sitt personlige preg på seremonien. Vi kan bistå med gravferdstaler / forretter.

Humanistisk

Seremoni i regi av Human-Etisk forbund. Fri for religiøst innhold. Sanger, musikk og minnetale må planlegges i samarbeid med Human-Etisk forbund.

Ingen seremoni

Vi kan bistå og gjennomføre begravelser og bisettelser uten seremoni. Den døde stelles og legges i kiste på vanlig måte, og blir enten fraktet til gravsted eller krematoriet.

Annen type

Vi bistår også med seremoni og tilrettelegging i forbindelse med andre trossamfunn og religioner.

Back To Top