skip to Main Content
Velkommen til Hellerdals begravelsesbyrå - vakttelefon: 37 15 53 05 (døgnåpen)
Coronaviruset

Vi i Hellerdals følger nøye med på utviklingen av Coronaviruset. Vi forholder oss til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og også fra kommuneoverlegene i våre nærområder.

Nå er det innført – til dels omfattende restriksjoner i Norge, og dette får også konsekvenser for gjennomføringen av begravelses-seremonier i landet.  Vi holder oss spesielt godt oppdatert i våre områder, slik at vi har kunnskap om korrekt antall i våre nærliggende kirker / kapeller.

Likeledes vil det også påvirke vårt daglige virke som begravelsesbyrå – både internt og hvordan vi samhandler og kommuniserer med pårørende etter dødsfall.

Vi vil i større grad planlegge begravelse og bisettelse sammen med pårørende pr telefon og mail. Vi vil prøve å unngå planleggings-samtaler hjemme hos pårørende.

Med disse tiltakene bidrar vi til å minske smittespredning – både overfor pårørende, og oss selv.

Det må lages navnelister over alle fremmøtte i gravferder, for smittesporing. Vi bistår med dette – manuelt eller digitalt.

Vi i byrået vil også utføre mest mulig av arbeidet vårt fra hjemmekontor, noe som medfører at kontoret ikke er like mye betjent som det pleier. Telefonen og mail er selvsagt betjent hele døgnet.

Vi er her for dere pårørende, vi ønsker å bidra på en best mulig måte i en vanskelig situasjon. Det finnes ingen fasit på hvordan man reagerer eller hva man skal gjøre. Vi er alle forskjellige og vi opplever både sorg og dødsfall på hver vår måte.

Vår vakttelefon er bemannet hele døgnet, også i helger og høytider. Du kan når som helst ringe oss ved behov for umiddelbar hjelp eller for å gjøre en forhåndsavtale for samtale. Vi har en egen hentetjeneste ved dødsfall, som er i beredskap hele døgnet. Vi betjener oftest dødsfall i våre nærkommuner, men bistår selvsagt hvem det måtte være – hvor det måtte være.

Kontaktpersoner

Arvid Ø. Løkenberg

Daglig Leder

Knut Sunde

Konsulent

Grete Sommerfelt

Konsulent

Ingrid Askland

Konsulent

Camilla H. Nygaard

Administrasjonsleder / Konsulent
Back To Top