skip to Main Content

Vi bruker Eide Stein AS som vår leverandør av nye gravminner.  De gir oss også god hjelp når det kommer til oppussing og navnetilføyelser av eksisterende gravminner. Både hos Eide Stein men også hos Sørlandsstein – deres avdeling ved Lindesnes.

Se hele utvalget på Eide Steins hjemmeside www.eidestein.no/

Back To Top